February 2013

Baroš do Baníku? - Baros to Banik?

18. february 2013 at 19:24 | Níca H. |  Český fotbal
Návrat? Rozhodně musím uznat, že návrat Milana Baroše do Baníku Ostrava je teď často diskutovaný a vyšla zpráva o tom, jaký plat bude Baroš dostávat a i o tom, jak dlouho v Ostravě pobude. Nemyslete si, že si jeden z nejlepších českých útočníků přeje kdovíjaký plat. Jeho příjem bude činit 20 000,- ovšem to všechno půjde do mládežnického klubu, taktéž v Baníku. Nemusíme být nijak chytří na to, aby nám nedošlo, že Bary si peněz vydělal víc než dost v minulosti. Nemusím podotýkat skutečnost v jakém klubu hrával (Liverpool byl za jeho přítomnosti 2. v tabulce). Je to 50 na 50. Možná jeho návrat bude znamenat obnos pro český fotbal možná to bude nešťastný návrat plný zklamání. Je v nejleších letech a zkušenosti, které by mohl předat má taktéž. Kde je ta tvář naší Primadony? Když si vzpomenu na Euro minulý rok a jeho nevrlý alkoholový zvrat: ,, Až skončím s fotbalem, tak si Vás najdu a zabiju. Potom budu sedět za vraždu" nebo umíněnost, kdy se kolem něj motala spousta českých novinářů, lačnících po rozhovoru s ním a on si vybíral pouze zahraniční media s rozhovory v angličtině. Srovnal se snad? "Dospěl" ? Jak, tak přemýšlím rozhodně si nenechám zápas s Barošem ujít, přeci jen je to skvělý fotbalista a vidět ho bude zážitek. Teď ke smlouvě. Bary se rozhodl podepsat smlouvu na rok a půl, ale rozhodně tu mohou být šance, kdy by prodloužil kontrakt. Nikdy nevíte, co všechno může ještě dát českému fotbalu. On je rád, že už nemusí zahřívat lavičku a konečně si zase zahraje a potěší tím opět fanoušky. O fanoušcích Baníku prohlásil, že jsou těmi nejvěrnějšími a nejoddanějšími v lize. Tak, co si o tom myslíte vy? Je to dobře nebo špatně, že se Bary vrátil domů, do Baníku z kterého v roce 2001 odešel? Názory můžete vyjádřit v komentářích nebo anketě, pod článkem.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
A return? Sure I have to admit that the return of Milan Baros to Banik Ostrava is often discussed and an information about how much money will Baros get and even about how long he's gonna stay in Ostrava came out. Don't think that one of the best czech players wishes to have some amazing payment. His income will be 20000CZK but all of it will go for a youth club, also in Banik. We don't have to be any smart to realize that Baros had earned more than enough in the past. I don't even have to say that he played in Liverpool (2nd in the charts when he played there). It's fifty-fifty. Maybe his return will be an amount for the czech soccer and maybe it will just be another return full of dissapointment. He is in his best years and he also has experiences that he could pass on. Where is the face of our Prima donna? When I remember last years EURO and his grumpy alcoholic twist: ,,When I'll be ending with playing football, I'm gonna find you and Kill you. Then I'll be sitting for a murder." or his obstinancy, when lot of czech journalists were hungry of interview with him, he overlooked them and only giving interview to foreign medias in english language. Does he compared? Does he "grew up" ? How I'm thinking now, I think I won't let some match of Baros, he's great football player and see him would be nice experience. And now for contract. Bary decided to stay in Ostrava for One and half of year. However It's still chance he'll extend the contract. You never know, what he can do for czech soccer. He is happy, that he won't warming bench and he'll play again and make happy the fans. About fans of Banik he said, their the best of fans in the league. They're the most dedicated and most faithul. So what do you think about it? Is it good or bad, that Bary came back home, to Ostrava, which he left in 2001? Your opinions you can tell in the comments or survey.
(Info čerpáno: fotbal.idnes.cz)

2 góly zachránily Barçu- 2 Goal saved Barça

17. february 2013 at 13:55 | Níca H. |  španělský fotbal

Včerejší fotbal, bych zhodnotila celkem neutrálně. Hra byla taková, smím-li říct nudná a plná promarněných šancí. Hned v prvním poločase přišel gól ze strany Granady a Barça do konce prvního poločasu nevyrovnala. Brankář Granady chytal celkem dobře, ale přesto podlehl pětadvacetiletému Argentinci L. Messimu. Ten v 50. minutě střělil vyrovnávající gól. V druhém poločase to byla lepší podívaná, avšak stále spousta šancí, které mohly skončit proměnou výsledku. Smím-li zmínit například Pedra nebo Daniho Alvese. Ačkoliv nejsem odbroník na fotbal jsem toho názoru, že při zápase výrazně chyběl Xavi Hernández, Iniesta a David Villa. Pokud se podíváme na konečný ortel zápasu (Barcelona vyhrála 2:1) podepsalo se to celkem znatelně. Oba dva madridské kluby jsou prozatím za Barçou. Athletico Madrid na ni ztrácí 12 bodů a Real Madrid dokonce 16, takže je zatím v dobrém vedení, přesto je však potřeba honit každou výhru. Uvidíme, jak dopadne dnešní zápas Realu Madrid s Rayo Vallecano.

Góly: 26' Ighalo O. J (Granada)
50' L. Messi (FC Barcelona)
73' L. Messi (FC Barcelona)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Yesterday football, I would valorize altogether neutral. Game wa, If I could say boring and full of wasted chances.
Immediately in first half-time camed goal from side of Granada and Barça didn't coped at halftime. Goalkeeper of Granada catched good, but even it in second halftime twenty-five years old argentian L. Messi took goal in 50. minute. In second halftime it was better for looking, but still with a lot of wasted chances, which could changed result. If I could I would mention Pedro or Dani Alves. Even I'm not expert of football I'm of the opinion, that in this match Barça missed Xavi Hernández, Iniesta (He comed in second halftime) or David Villa. If we'll look at the final result (Barça won 2:1) It has written total noticeably. Both of Madrid'S teams are behind Barça. Athletico Madrid lost for Barcelona 12 points and Real Madrid actually 16, so it's in good leadership, but still It's better to try win every match. We'll see how will end match of Real Madrid with Rayo Vallencano.

Goals: 26' Ighalo O. J (Granada)
50' L. Messi (FC Barcelona)
73' L. Messi (FC Barcelona)


(Source of pictures is official Facebook page of FC Barcelona)


Posedlost 11legends- obsession with 11legends

16. february 2013 at 9:01 | Níca H.
Už je to nejspíš měsíc možná déle, co jsem tu hru začala hrát a pořád mě neomrzela. Občas kvůli ní čekám do půlnoci, abych si mohla zahrát další volné zápasy a třeba se i vyhoupnout výše. Máte mužstvo s kterým trénujete. Od nějakého toho levelu si můžete nechat postavit fotbalovou školu a tím nacházet nové talenty a následně je třeba prodat. Zatím jsem v 16 levlu, teď už se body sbírají hůř. Hra je graficky pěkná a hodně chytlavá. Můžete mít vlastní kiosek s věcmi, díky kterým opět získáte nějaký ten zisk, musíte do toho ovšem investovat. Další z nápadů, co se mi na hře líbí, je že si tam můžete přidat kamarády, kterým pomůžete na stadioně (denně se smí jednou) a dostanete peníze nebo i volný zápas. Máte tam i ligy. Do ligových zápasů opět smíte až po překročení, některého levlu. Nemyslete si ale že hned půjdete do první. Tu si musíte zasloužit. Jde se od 64. ligy, co lepší liga, to silnější soupeři. Já jsem momentálně v 49. lize. Pokud by jste si někdo chtěl zahrát určitě se ozvěte. ;) O čem by jste chtěli další článek?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
It's month yet, maybe older, when I started to play this game and I still like to play it. Sometimes I wait because of it into the night, for playing more free matches and go up too. You have a cadre with which you training. From any level you can play league and make a football school. You get little talents and then you can pay them. I'm in level 16 and it's stil harder. The game has nice grafic and very touchfull. You can have own kiosk with inventory, you can get money of them, but you have to invest there some money. Next good idea, what I like on a game is that, you can add friends. You'll help them and you get money and sometimes free match. (Daily you can only once). There are leagues. Into league matches you go with any level (I think 11). However don't think you'll go into first league, you have to deserve it. At first you're in the 64 league (!!!) and witch every better, it's harder and harder with better rivals. I'm in 49 league now. If someone will like to play it, just write me ;) About what you want next article?
BTW: Sorry for my bad english. :C

Congratulation to Plzen.- Gratulace Plzni

14. february 2013 at 23:12 | Níca H. |  Český fotbal
Dnešek...Pro někoho Valentýn a pro ostatní evropská liga. Dva zápasy, které celé Česko netrpělivě očekávalo. Chelsea. Úžasný soupeř se skvělou taktikou a držením míče. Lampard, Torres, Čech i taková jména obsahuje kádr Chelsea. Už minulý rok jsme v České republice mohli přivítat FC Barcelonu s nejlepším světovým hráčem Lionelem Messim. Proti tomuhle velikánovi si zahrála ještě nezmíněná Plzeň. Ta si dnes zahrála pro změnu s Neapolí a z Itálie si veze krásný výsledek 3:0. Průběh zápasu jste mohli sledovat na televizní stanici Fanda. Já si vybrala Spartu, nejspíše jako valná většina. Porovnejte si Neapol s Chelsea. Zápas skončil pro Spartu porážkou 1:0, ale i tak jim tleskám. Je hodně kvalitnějších týmu a ta s Chelsea prohrála s větším rozdílem. Škoda, že se to Lafatovi nepodařilo. Plzni gratuluji a nadále oběma týmům přej hodně štěstí.
>>>>>>>>>>>>>>>
Today...For someone Valentine's day and for others european league. Two matches, which whole Czech republic waited. Chelsea. Amazing rival with great tactic and possession. Lampard, Torres, Čech, etc. contains cadre of Chelsea. Already we could welcomed Fc Barcelona in Czech republic last year. There is best world player Lionel Messi. Against this giant played yet unmentioned Plzen. Plzen played today against Napoli and we have from Italy nice score. Win 3:0. Process of the match you could watch in Tv station Fanda. I selected Sparta, probably like the vast majority of Czechs. Just compare the Napoli with Chelsea. Match ended defeat for Sparta 1:0, even it I applaud them. There's lot of teams with better quality and they were defeated by Chelsea with bigger score. It's pity, that Lafata messed up. I congratulation to them and the both of teams I wish good luck.

Napoli

Plzeň

Chelsea

Sparta